ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. TARAFLAR
 • 1.1. İşbu Günlük Oto Kirala Üyelik Sözleşmesi "Sözleşme" merkezi Atatürk Mah. Ataşehir Bulv. Sedef Cad. No:6 Ata 2-3 Blok K:8 D:6 Ataşehir İstanbul adresinde bulunan Dicle Kiralama Hizmetleri A.Ş. "DKH" ile üye "Üye" arasında, Üye' nin DKH' nin Websitesi'nde sunduğu Hizmetler'den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.
 • 1.2. DKH ve Üye işbu Günlük Oto Kirala Üyelik Sözleşmesi'nde tek başına "Taraf" ve birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.
 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'NİN AMACI VE KAPSAMI
 • 2.1. DKH, www.gunlukotokirala.com alan adlı çevrimiçi araç Kiralama aracılık platformununun sahibi olup, araç kiralamak isteyen üyeler ile araç Kiralama şirketleri arasındaki iletişim ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan, üyelerin birden fazla Kiralama şirketi fiyatlarını tek bir sorguda görmesini sağlayan bir hizmet ortaya koymaktadır. DKH, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı veya kiralayacısı konumunda değildir.
 • 2.2. DKH, Websitesi'nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı veya kiraya vereni konumunda değildir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.
 • 2.3. İşbu  sözleşme uyarınca Üye,  www.gunlukotokirala.com alan adlı internet sitesine tercihen üye olmak ve bu platformda yer alan araç kiralama şirketlerine ait araçlardan yapacağı sorgulama sonucu kendisine uygun olanı, talep ettiği süre için kiralamak istemektedir.
 • 2.4. İşbu Sözleşme'nin amacını, Websitesi üzerinde DKH ya da DKH'nin belirlediği çözüm ortakları tarafından sunulan Hizmetler'den, Üyeler'in yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu  Sözleşmenin, Üye tarafından kabulü ile Üye, Websitesi'nde yer alan ve yer alacak olan DKH tarafından sunulan Hizmetler'e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 2.5. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu sözleşme, yalnızca Taraflar arasında düzenlenmiş olup, DKH tarafından Üye'ye sunulan Hizmetler'e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Satıcılar arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşme'nin kapsamına girmemektedir.
 1. TANIMLAR
 • Gizlilik Politikası: Üyeler'in websitesine kaydetmiş olacağı her türlü; bilgi ve kişisel verilerin, DKH tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı hususlarını ve  DKH'nin kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve Websitesi üzerinden (https://www.gunlukotokirala.com/gizlilik-sartlari.php ve https://www.gunlukotokirala.com/kisisel-verilerin-korunmasi.php) adreslerinden erişilebilecek olan metinleri ifade eder.
 • Hesabım Sayfası: Üye'nin Websitesi'nde yer alan üyelere özel indirim ve kampanya gibiHizmetler'den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye'ye özel sayfayı ifade eder.
 • Hizmet: Üyeler'in işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla DKH sunulan her türlü hizmet ve uygulamayı ifade eder.
 • Tedarikçi: DKH ile yaptığı Çözüm Ortaklığı Sözleşmesi kapsamında Websitesi aracılığı ile araçlarını kiraya vermek isteyen araç kiralama şirketlerini ifade eder.
 • Üye: DKH ile yaptığı işbu sözleşme kapsamında Websitesi'ne üye olan ve Websitesi üzerinden kiraya sunulan araçları kiralamak gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
 • Websitesi: Mülkiyeti DKH'ye ait olan ve DKH'nin işbu sözleşme ile belirlenen Hizmetler'i üzerinde sunmakta olduğu www.gunlukotokirala.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.
 1. TARAFLAR'IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen kullanıcının, Websitesi'nde bulunan işbu sözleşmeyi onaylayarak, talep edilen bilgileri doğru olarak sisteme girmesi, Üyelik başvurusunun DKH tarafından onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Tüzel kişi üyeliklerde bu şart aranmaz ancak DKH’nin tüzel kişinin temsili ile ilgili bilgi ve belge istenme hakkı saklıdır.  Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik başlamakta ve böylece Üye işbu sözleşmede ve Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Günlük Oto Kirala Üyelik Sözleşmesi'ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.
 • 4.2. Üye, Websitesi üzerinden tercihleri doğrultusunda görüntülediği araçlarla ilgili kiralama süreci başlatmak istemesi halinde, Websitesi'nde yer alanlar da dahil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.3. Üye, Websitesi üzerinden yapacağı araç kiralama işlemleri ile ilgili  https://www.gunlukotokirala.com/kullanim-kosullari.php adresinde bulunan Website’si kullanım koşullarına uyacağını Kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.4. Tedarikçi ile araç teslimi anında sözleşme imzalayacağını ve tedarikçi tarafından araç teslimi anında gerekli tüm bilgi, belge ve teminatları sağlaması gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • 4.5. Üye, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu sözleşme’nin hükümlerine, Websitesi'nde yayınlanan tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve genel ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul  beyan ve taahhüt eder. Üye'nin Websitesi dâhilinde yaptığı tüm işlemlerin hukuki ve cezai sorumluluğu kendisine aittir.
 • 4.6. Üye'nin Hesabım Sayfası'na erişmek ve Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, işbu kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 1. GİZLİLİK
 • Web sitesi' nde yayınlanan ve işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası halinde bulunan kullanım koşulları, gizlilik politikası ve kişisel verilerin korunması metni üye tarafından okunmuş ve koşulları kabul edilmiştir.  
 • Üye, website’sinde yer alan, ister DKH’ye ister üçüncü bir kişi veya kuruluşa ait herhangi bir yazı, bilgi, yorum, görüş, haber, görüntülü, resim, şekil, grafik ve sair içerikten, bu içeriklerin yayınının kesilmesinden, gecikmesinden veya hatalı yayınlanmasından, bu içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, Site'nin kullanım koşullarını okumamış veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış olduğu maddi veya manevi, müspet veya menfi ve olası herhangi bir zarardan veya masraftan DKH’nin veya ona bağlı veya onun bağlı olduğu herhangi bir grup şirketinin veya çalışanlarının, yöneticilerinin, yetkilendirdikleri kişi veya kuruluşlarının veya bu içerikleri hazırlayanların, hukuki veya cezai hiç bir sorumluluğu olmadığını, website’sinde yer alan bilgilerin doğruluğu ve/veya yeterliliğinin DKH tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan etmişlerdir.
 • Website’sinde çerez (cookie) olarak tabir edilen tanımla bilgileri kullanılmaktadır. Çerez kısaca bir web sitesine girildiğinde, sunucunun tarayıcıya verdiği simgenin adıdır. Bu sayede, websitesi kullanıcıyı tanır ve kullanımda kolaylıklar sağlar. Çoğu tarayıcı, çerezlere otomatik şekilde izin verecek şekilde tanımlıdır. Tarayıcınızı bunu engelleyecek şekilde de ayarlayabilirsiniz. Üye bu hususta bilgilendirildiğini kabul ve beyan etmiştir.
 • Website’sinde gerçekleştirilen araç kiralama işlemlerinde SSL adı verilerin güvenlik teknolojisi kullanılmaktadır. ÜyelerinKredi kartı bilgileriniz hiç bir ortamda kesinlikle saklanmayıp onay için doğrudan bankaya iletilmektedir.
 • İşbu sözleşme kapsamında Üye tarafından DKH’ye verilen tüm kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında korunmaktadır. Bu hususta ayrıntılı bilgilendirme notu, kişisel verilerin kullanım amaçları, kimlerle hangi koşullarda paylaşılacağı ve üyelerin haklarını website’sinde yer alan https://www.gunlukotokirala.com/kisisel-verilerin-korunmasi.php adresinden incelenebilir.
 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
 • Gunlukotokirala markası ve logosu, ve Websitesi'nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak DKH tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile DKH'nin mülkiyetindedir. Üye, DKH'nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını DKH'nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.
 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
 • DKH, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu sözleşme   içeriğini ve Websitesi'nde yer alan Gizlilik Politikası, Kişisel Verilerin Korunması metni ve Kullanım Koşulları da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Websitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu sözleşme’nin değişen hükümleri, Websitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme içeriğiÜye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.
 1. MÜCBİR SEBEP
 • Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya DKH'nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") DKH'nin işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, DKH ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.
 1. MUHTELİF HÜKÜMLER
 • 9.1. Delil sözleşmesi: Üye, işbu Günlük Oto Kirala Üyelik Sözleşmesi'nden doğabilecek ihtilaflarda DKH'nin kayıtlarının, kesin delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.
 • 9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü: İşbu sözleşme  Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya işbu sözleşme  ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.
 • 9.3. Bildirim: DKH, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.
 • 9.4. Günlük Oto Kirala Üyelik Sözleşmesi'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği: İşbu sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 • 9.5. Günlük Oto Kirala Üyelik Sözleşmesi'nin Devri: Üye, işbu sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.
 • 9.6. Tadil ve Feragat: Taraflar'dan birinin Sözleşmi'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.
 • 9 (dokuz) maddeden ibaret bu Günlük Oto Kirala Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.